Elkontroll i henhold til NEK 405

Vi utfører elkontroll og termografering for næring, landbruk og boliger.

Bedrift og kontrollører er sertifisert i NEK 405-1, -2, -3 og tillegg B.

Pris etter avtale
Antall